Què és l'EBO ?

A Energy Tools Consulting apostem clarament per les noves tecnologies de la informació amb un departament propi d'enginyeria de software, on desenvolupem eines per millorar la gestió i l'eficiència energètica en les organitzacions, mantenint com a principal objectiu l'aportació de valor afegit als nostres clients.

Posem a la seva disposició una potent plataforma energètica transversal, anomenada EBO -Energy Business One-, per a la gestió completa dels seus subministraments energètics, on la finalitat és l'anàlisi de la informació, per a l'ajuda en la presa de decisions.

La plataforma la conformen un conjunt d'eines, de software i hardware, que donen suport als gestors energètics, tant per a la monitorització de consums - metering i submetering -, com per a la gestió i negociació dels contractes energètics, verificació de la factura, simulacions de mercats i utilitats per a la implantació de la ISO 50001.

La solució dissenyada és modular, flexible, escalable i permet adaptar-se a qualsevol necessitat dels escenaris presents i futurs de la seva empresa.

Mòduls

Gestió Contractes

 • Tarificació elèctrica i de gas
 • Verificació de factures
 • Optimitzacio Potència
 • Negociacio de Contractes

Monitorització

 • Monitorització en temps real
 • Alertes / Notifiacions
 • Localització / Categorització de punts
 • Comparativa Consums

Motor Tarificació

 • Mercat OMIE / OMIP
 • Mercat MIBGAS
 • Comparatives
 • Simulacions

Característiques

 • Quadres de comandament
 • Gestió MultiEmpresa
 • Gestió MultiSite
 • MultiIdioma

Gestor Energètic

 • Indicadors rendiment energètic
 • Línies bases energètiques
 • Eines ISO 50001
 • Informes IPMVP

Eines

 • Eines de Reporting
 • Exportació informació
 • Integració sistemes SCADA, PLC, IoT, ...
 • Apps iOS / Android
Twitter