Energy Tools empresa d’àmbit nacional especialitzada en l’assessorament energètic mitjançant un equip de professionals altament qualificats i l’ús d’eines tecnològiques innovadores.

 

Necessita incorporar a les nostres oficines d’Olot

Cap d’equip de gestió energètica

 

Funcions:

 • Liderar l’equip del departament de Gestió Energètica per aconseguir els objectius de l’empresa tant interns (pressupost anual, rendiment de l’equip, satisfacció de les persones) com  externs (orientació a client continuada, coneixement competència…).
 • Participar en la definició d’estratègies per a la consecució dels objectius.
 • Reportar periòdicament al Cap d’Operacions i a la direcció de l’empresa. 

Responsabilitats: 

– Visió Interna

 • Acompliment dels objectius anuals de l’organització (qualitatius i quantitatius)
 • Seguiment i millora continuada de processos, circuits de treball, recursos i formació.
 • Conèixer en detall els serveis i productes de la organització.
 • Conèixer en detall la plataforma EBO i col·laborar en la seva millora i dinamitzar el seu ús.
 • Rapport setmanal al Cap d’Operacions.

– Visió Externa

 • Liderar l’àrea a una visió de treball orientada a CLIENT per incrementar la qualitat percebuda.
 • Tenir identificada la competència.
 • Augmentar marge de contribució amb propostes d’oportunitats de negoci.

– Sector Energètic

 • Adquirir coneixement de mercat i del sector energètic (electricitat, gas, fixació de preus, actors del sector, novetats, legislació, tipologies de contracte, regulacions)

Perfil:

 • Persona amb perfil senior amb experiència i capacitat de lideratge d’equips.
 • Experiència demostrable en gestió de cartera comercial o en àrees d’atenció al client.
 • Formació a nivell de diplomatura, valorable en finances i/o enginyeria.
 • Valorable experiència en el sector energètic.
 • Visió estratègica, amb ganes de fer créixer un projecte amb molt recorregut, amb visió de mig i llarg termini.
 • Metòdica, organitzada i amb capacitat per fer seguiment de gestions de manera ordenada.

Competències requerides:

 • Orientació a client (extern/intern) i resultats.
 • Capacitat per la priorització de tasques.
 • Habilitat per reconduir i gestionar situacions adverses.
 • Habilitat per supervisar i millorar processos interns.
 • Proactivitat i capacitat per treballar sota pressió i contrarellotge.
 • Perspectiva estratègica. Flexibilitat mental de criteris. Capacitat de síntesi.
 • Visió col·laborativa amb iniciativa per liderar activitat de manera autònoma.

Formulari d’inscripció a la oferta


Currículum

Si hi estàs interessat, envia'ns el teu currículum:


Carta de presentació

En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Energy Tools Consulting,SL, li informa que les seves dades personals s'integraran en una base de dades titularitat de Energy Tools Consulting,SL, domiciliada a Plaça Vayreda, 5 d’Olot, titular del CIF B-55108914 i seran tractades amb la finalitat de gestionar incloure'l en els futurs processos de selecció així com gestionar la potencial relació laboral que en un futur pugui haver-hi entre ambdues parts.

Li informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l'adreça del responsable més amunt referenciat o bé a través de la següent adreça de correu electrònic: info@energy-tools.net