Energy Tools empresa d’àmbit nacional especialitzada en l’assessorament energètic mitjançant un equip de professionals altament qualificats i l’ús d’eines tecnològiques innovadores.

 

Necessita incorporar a les nostres oficines d’Olot

Cap d’equip de gestió energètica

 

Funcions:

 • Liderar l’equip del departament de Gestió Energètica per aconseguir els objectius de l’empresa tant interns (pressupost anual, rendiment de l’equip, satisfacció de les persones) com  externs (orientació a client continuada, coneixement competència…).
 • Participar en la definició d’estratègies per a la consecució dels objectius.
 • Reportar periòdicament al Cap d’Operacions i a la direcció de l’empresa. 

Responsabilitats: 

– Visió Interna

 • Acompliment dels objectius anuals de l’organització (qualitatius i quantitatius)
 • Seguiment i millora continuada de processos, circuits de treball, recursos i formació.
 • Conèixer en detall els serveis i productes de la organització.
 • Conèixer en detall la plataforma EBO i col·laborar en la seva millora i dinamitzar el seu ús.
 • Rapport setmanal al Cap d’Operacions.

– Visió Externa

 • Liderar l’àrea a una visió de treball orientada a CLIENT per incrementar la qualitat percebuda.
 • Tenir identificada la competència.
 • Augmentar marge de contribució amb propostes d’oportunitats de negoci.

– Sector Energètic

 • Adquirir coneixement de mercat i del sector energètic (electricitat, gas, fixació de preus, actors del sector, novetats, legislació, tipologies de contracte, regulacions)

Perfil:

 • Persona amb perfil senior amb experiència i capacitat de lideratge d’equips.
 • Experiència demostrable en gestió de cartera comercial o en àrees d’atenció al client.
 • Formació a nivell de diplomatura, valorable en finances i/o enginyeria.
 • Valorable experiència en el sector energètic.
 • Visió estratègica, amb ganes de fer créixer un projecte amb molt recorregut, amb visió de mig i llarg termini.
 • Metòdica, organitzada i amb capacitat per fer seguiment de gestions de manera ordenada.

Competències requerides:

 • Orientació a client (extern/intern) i resultats.
 • Capacitat per la priorització de tasques.
 • Habilitat per reconduir i gestionar situacions adverses.
 • Habilitat per supervisar i millorar processos interns.
 • Proactivitat i capacitat per treballar sota pressió i contrarellotge.
 • Perspectiva estratègica. Flexibilitat mental de criteris. Capacitat de síntesi.
 • Visió col·laborativa amb iniciativa per liderar activitat de manera autònoma.

Formulari d’inscripció a la oferta


Currículum

Si hi estàs interessat, envia'ns el teu currículum:


Carta de presentació

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

El responsable del tractament de les seves dades és Energy Tools Consulting, S.L. , amb CIF: B55108914 i domicili a Olot, Plaça Vayreda, 5, - CP 17800. Tractem la informació que vostè ens facilita amb la finalitat de formar part dels processos de selecció de personal, i la conservarem mentre vostè no ens demani la seva supressió. No comunicarem les seves dades a ningú extern a la nostra empresa.

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides, per escrit a l'adreça del responsable més amunt referenciat o bé a través de la següent adreça de correu electrònic: info@energy-tools.net. En determinades circumstàncies, els interessats podran oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d'acceptació d'aquest formulari.