Política de privacitat

1 – DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web és ENERGY TOOLS CONSULTING,SL (en endavant Energy Tools, amb domicili en aquests efectes a Plaça Vayreda número 5 d’Olot (Girona) C.I.F.: B55108914 inscrita en el registre mercantil de Girona GI-51581 Volum 2830 Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte: info@energy-tools.net.

2 – USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal d’Energy Tools atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des del seu accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas siguin de compliment obligatori.

3 – ÚS DEL PORTAL

www.energy-tools.net proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Energy Tools o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Energy Tools ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Energy Tools, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-manipular els seus missatges. Energy Tools es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Energy Tools no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4 – PROTECCIÓ DE DADES

Energy Tools compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per aconseguir-ho, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol•licitar a info@energy-tools.net, es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

De la mateixa manera, info@energy-tools.net informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol•licitarà el consentiment sobre el tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5 – PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Energy Tools per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’Energy Tools o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Energy Tools. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat d’Energy Tools. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat a les pàgines d’Energy Tools.

6 – EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Energy Tools no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omissions en el contingut, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver emprat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7 – MODIFICACIONS

Energy Tools es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent-se canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

8 – ENLLAÇOS

En el cas que a www.ebo.energy hi haguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Energy Tools no exercirà cap tipus e control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Energy Tools assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web extern, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplada, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9 – DRET D’EXCLUSIÓ

Energy Tools es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10 – GENERALITATS

Energy Tools perseguirà l’incompliment de les condicions presents així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11 – MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Energy Tools podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

12 – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Energy Tools i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d’Olot.