Aquestes modificacions es centren en els següents àmbits:

  • Nova distribució de les tarifes d’accés.
  • Nou esquema de contractació de potència i nou mètode de facturació.
  • Nous períodes tarifaris amb canvis en el calendari horari que afecten la discriminació horària dels peatges.

En aquest document trobaràs la informació més detallada: Canvi de tarifes Juny 2021

Durant aquest període de transició, a Energy Tools estem elaborant simulacions de càlcul per tal de conèixer l’abast de les afectacions que aquests canvis tindran per als nostres clients. En aquest sentit, cal tenir present que el imports publicats a dia d’avui poden patir variacions.