El passat divendres els ministres d’energia de la European Union es van reunir per acordar noves mesures per parar l’augment del preu de l’energia que seran d’aplicació a partir de 1 de desembre del 2022 i fins finals de 2023. Tot i la pressió de part dels estats membres per establir un topall al preu del gas similar al de la península ibèrica, finalment les mesures adoptades han seguit les línies d’acció que s’havien avançat.

El Consell va acordar una reducció de la demanda del consum elèctric d’un 10%, un 5% de la qual s’ha de produir en hores punta. Aquesta mesura, a excepció de la resta, serà d’aplicació a partir de l’1 de desembre de 2022 però només tindrà vigència fins el 31 de març de 2023, i permetrà als estats aplicar les mesures que creguin necessàries per arribar-hi.

Es va consensuar també, establir una limitació dels ingressos per les tecnologies inframarginals. El preu límit serà de 180 €/MWh per tecnologies com les renovables i la nuclear, que han obtingut beneficis desorbitats durant els últims mesos donat l’important paper del carbó i el gas en la fixació de preus de l’electricitat.

Per últim, es va establir una contribució solidària i obligatòria sobre empreses del sector dels combustibles fòssils. Aquesta taxa es calcularà sobre els beneficis imposables que hagin augmentat més d’un 20% respecte als beneficis imposables obtinguts des de 2018.